Chai Xịt Phim Khắc Dấu Trên Máy Khắc Dấu Polymer

200,000 

CHAI XỊT PHIM POLYMER

Một sản phẩm không thể thiếu trong ngành khắc dấu polymer hoặc in lưới, in lụa….