KHẮC DẤU QUỐC TIẾN

Mong muốn đem lại một website mua hàng tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng. Chúng tôi nhận thấy quý khách hàng sử dụng Dịch vụ của Chúng  tôi nhưng không phải ai cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi và cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi sử dụng dịch vụ. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại  KHẮC DẤU QUỐC TIẾN.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:

  1. Mục Đích Thu Thập
  2. Phạm Vi Thu Thập
  3. Thời Gian Lưu Trữ
  4. Những Cá Nhân Hoặc Tổ Chức Được Tiếp Cận Các Thông Tin Trên
  5. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân
  6. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin
   

1. Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

* Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn

* Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn

* Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn, để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn tại KHẮC DẤU QUỐC TIẾN để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.

2. Phạm Vi Thu Thập

 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

* Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. 

Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu tại KHẮC DẤU QUỐC TIẾN bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ,…

* Bạn tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên tại KHẮC DẤU QUỐC TIẾN

·         Từ những nguồn hợp pháp khác.

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác. 

 

3. Thời Gian Lưu Trữ

 

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của KHẮC DẤU QUỐC TIẾN

 

4. Những Cá Nhân Hoặc Tổ Chức Được Tiếp Cận Các Thông Tin Trên

 

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

* Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

* Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến KHẮC DẤU QUỐC TIẾN và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.  

* Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

*  Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

* Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

   

5. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào. 

Khách hàng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc chat qua fanpage và yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

   

6. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin 

 

KHẮC DẤU QUỐC TIẾN

Trụ sở chính: 27 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Xưởng sản xuất: 302/60 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0933339833

Email: khacdauquoctien@gmail.com