Bóng Đèn UV Trên Máy Khắc Dấu Polymer

300,000 

  • Ánh sáng tím UV
  • Dài 3 tấc
  • Dùng chung cho 2 dòng máy 1 & 2 dàn đèn
  • Phải dùng Tăng Phô (BALAT) mới sáng