Bóng Đèn UV Trên Máy Khắc Dấu Polymer

300,000 

Bóng đèn cho máy khắc dấu Polymer (1 dàn đèn và 2 dàn đèn đều dùng chung được)

Ánh sáng tím UV. Dài 3 tấc. Bắt buộc phải dùng Tăng Phô (BALAT) mới sáng.

Trong quá trình sử dụng vui lòng gọi kỹ thuật để được hỗ trợ 0774102789 CTY KHẮC DẤU QUỐC TIẾN