KÍCH THƯỚC CÁC MẪU DẤU MẬT THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC

KICH THUOC CAC MAU DAU MAT THEO QUY DINH NHA NUOC

Kích thước các mẫu dấu MẬT theo quy chuẩn Nhà Nước ban hành

Hiện nay trên thị trường xuất hiện những mẫu con dấu MẬT, TUYỆT MẬT, HỎA TỐC,… nhưng đa phần trong số đó đều không được thiết kế đúng với kích thước quy chuẩn mà Nhà Nước đã ban hành gây nên nhiều khó khăn cho các đơn vị, công ty khi giải quyết các vấn đề về giấy tờ, thông tin MẬT của công ty, doanh nghiệp.

Hiểu được điều đó, Khắc Dấu Quốc Tiến sẽ giúp quý doanh nghiệp, công ty nắm rõ hơn về kích thước chuẩn của từng loại DẤU để quý vị có thể lựa chọn và sử dụng phù hợp với tính chất công việc của mình.

Theo Nghị định số 26/2000/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ, việc sử dụng các mẫu dấu MẬT, TUYỆT MẬT, HỎA TỐC,… phải tuân thủ theo những quy định sau đây:

  • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng những biễu mẫu này phải đảm bảo đầy đủ nội dung, thống nhất về hình thức, kích thước được quy định cụ thể tại cá biểu mẫu
  • Mực dùng để đóng các loại dấu chỉ độ MẬT là mực màu đỏ
Tổng hợp các mẫu dấu mật

Mẫu dấu “TUYỆT MẬT” 

Hình chữ nhật, kích thước 40mm x 8mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm; bên trong của hai đường viền là chữ “TUYỆT MẬT” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm, cách đều đường viền bên ngoài là 02mm.

mẫu dấu tuyệt mật

Mẫu dấu “TỐI MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 30mm x 8mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm; bên trong của hai đường viền là chữ “TỐI MẬT” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman, đứng, dậm, cách đều đường viền bên ngoài là 02mm.

mẫu dấu tối mật

Mẫu dấu “MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 20mm x 8mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm, bên trong của hai đường viền là chữ “MẬT” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm, cách đều đường viền bên ngoài là 02mm.

mẫu dấu mật

Mẫu dấu chữ “A” 

Hình tròn, đường kính 15mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm, chiều cao của chữ “A” là 10mm, được trình bày ở giữa hình tròn, bằng chữ in hoa, cỡ chữ 40, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm. Mẫu dấu “A” được sử dụng để dóng bên ngoài bì đựng tài liệu mức độ Tuyệt Mật.

mẫu dấu a mật

Mẫu dấu chữ “B”

Hình tròn, đường kính 15mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm, chiều cao của chữ “B” là 10mm, được trình bày ở giữa hình tròn, bằng chữ in hoa, cỡ chữ 40, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm. Mẫu dấu “B” được sử dụng để đóng bên ngoài bì đựng tài liệu mức độ Tối Mật.

mẫu dấu b mật

Mẫu dấu chữ “C” 

Hình tròn, đường kính 15mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa 2 đường viền là 01mm, chiều cao của chữ “C” là 10mm, được trình bày ở giữa hình tròn, bằng chữ in hoa, cỡ chữ 40, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm. Mẫu dấu “C” được sử dụng để đóng bên ngoài bì tài liệu mức độ Mật.

mẫu dấu c mật

Mẫu dấu “GIẢI MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 30mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm, hàng thứ nhất là dòng chữ “GIẢI MẬT”, trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm, hàng thứ hai là chữ “Từ: …….” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman; khoảng cách giữa hàng chữ thứ nhất và hàng chữ thứ hai là 02mm. Sau khi đóng dấu “GIẢI MẬT” ở dòng “Từ:…….” Phải ghi rõ thời gian giải mật bắt đầu từ ngày, tháng, năm lãnh đạo có thẩm quyền ký.

mẫu dấu giải mật

Dấu “GIẢI MẬT” được sử dụng để đóng trên tài liệu mật và được giải mật kể từ ngày có quyết định của người có thẩm quyền.

Mẫu dấu “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 55mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm, hàng thứ nhất là dòng chữ “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT”, trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm, hàng thứ hai là chữ “Từ:…….” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman; khoảng cách giữa hàng thứ nhất và hàng chữ thứ hai là 02mm.

mẫu dấu giảm xuống tối mật

Mẫu dấu “GIẢM XUỐNG MẬT”

Hình chữ nhật ,kích thước 50mm x 13mm, có 2 đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm, hàng thứ nhất là dòng chữ “GIẢM XUỐNG MẬT” trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm, hàng thứ 2 là chữ “Từ:……..” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman, khoảng cách giữa hàng chữ thứ nhất và thứ hai là 02mm.

mẫu dấu giảm xuống mật

Mẫu dấu “TĂNG LÊN TỐI MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 50mm x 13mm, có 2 đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm, hàng thứ nhất là dòng chữ “TĂNG LÊN TỐI MẬT”, trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm; hàng thứ hai là chữ “Từ:……” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman, khoảng cách giữa hàng chứ thứ nhất và hàng chữ thứ hai là 02mm.

mẫu dấu tăng lên tối mật

Mẫu dấu “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 55mm x 13mm, có 2 đường viền xung quanh, khoảng cách giữa 2 đường viền là 01mm; hàng thứ nhất là dòng chữ “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT”, trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm; hàng thứ hai là chữ “Từ:……” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman, khoảng cách giữa hàng chữ thứ nhất và hàng chữ thứ hai là 02mm.

mẫu dấu tăng lên tuyệt mật

Mẫu dấu “TÀI LIỆU THU HỒI”

Hình chữ nhật, kích thước 55mm x 13mm có 2 đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm; hàng thứ nhất là dòng chữ “TÀI LIỆU THU HỒI” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm; hàng chữ thứ hai là dòng “Thời hạn” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman; khoảng cách giữa hàng chữ thứ nhất và hagnf chữ thứ hai là 02mm.

mẫu dấu tài liệu thu hồi

Mẫu dấu “CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚI ĐƯỢC BÓC BÌ”

Hình chữ nhật, kích thước 70mm x 9mm, có 2 đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm, bên trong là hàng chữ “CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚI ĐƯỢC BÓC BÌ” trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm, cách đều đường viền bên ngoài 02mm.

mẫu dấu chỉ người có tên mới được bóc bì

Mẫu dấu “BẢN SỐ”

Hình chữ nhật, kích thước 30mm x 8mm, có 1 đường viền xung quanh, bên trong đường viền là hàng chữ “BẢN SỐ”, được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm.

mẫu dấu bản số

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ khắc dấu tại Quốc Tiến ?

  • Thiết kế, chỉnh sửa khắc dấu theo yêu cầu miễn phí, nét chữ sắc sảo từng đường nét mực
  • Duyệt mẫu nhanh trong vòng 10 phút, sản xuất dấu trong 30 phút. Giao nhanh nội thành 30 phút, ngoại thành 1 đến 2 ngày
  • Bảo hành thay mới mặt khắc và châm mực miễn phí
  • Miễn phí ship khi đặt 5 con dấu trở lên. Giao hàng toàn quốc và hỗ trợ xuất hoá đơn VAT theo yêu cầu.

Tư vấn nhiệt tình, thiết kế & duyệt mẫu nhanh chóng tại Khắc dấu Quốc Tiến:

——————-
CÔNG TY TNHH KHẮC DẤU QUỐC TIẾN
MST: 0316398073 do Sở KHĐT TP.HCM cấp
Hotline: 0933339833 (zalo)
VPKD: 27 Nguyễn Duy Cung, P12, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Xưởng SX: 302/60 Phan Huy Ích, P12, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *